Ekin Gündüz Özdemirci (Proje Yürütücü & Araştırmacı)
 

  Proje yürütücüsü ve araştırmacı olarak görev alan Dr. Ekin Gündüz Özdemirci, sinema, medya, ekoeleştiri ve ekolojik okuryazarlık alanında akademik çalışmalarını Kapadokya Üniversitesinde sürdürmekte, aynı zamanda ekolojik yaşam konusunda araştırmalar ve sivil toplum çalışmaları yürütmektedir. Kapadokya Üniversitesi Çevreci Beşeri Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi ve KÜN Sürdürülebilirlik Komisyonu kapsamında yürüttüğü çalışmaların yanı sıra, lisans ve lisansüstü düzeyde Ekosinema, Medya İletişim ve Çevre, Çevresel Sürdürülebilirlik ve Ekolojik Yaşam, Ekolojik Okuryazarlık gibi dersler vermektedir. 2017-2018 yıllarında, Münih’te bulunan Ludwig Maximilian Üniversitesine bağlı Rachel Carson Center for Environment and Society bünyesinde, Türkiye sinemasında ekolojik temsiller konusunda bir araştırma yürütmüştür. 2014-2015 yıllarında İngiltere’de Brunel Üniversitesinde İngiliz film endüstrisinde çevresel sürdürülebilirlik uygulamaları üzerine bir araştırma gerçekleştirmiştir. Akademik çalışmalarının yanı sıra, İskoçya’da bulunan Findhorn Ekoköyü’nde Uygulamalı Ekoköy Yaşamı eğitimini, Permakültür Tasarım Sertifikası gibi ekolojik yaşam uygulamalarına yönelik çeşitli eğitimleri tamamlamış, Türkiye ve yurtdışında ekolojik yerleşkelerde ve topluluklarda gönüllü çalışmalarda bulunmuştur. Halen İzmir’de bulunan Atölye Deneme Sanat ve Ekoloji Derneği’nin yürütme kurulunda sivil toplum çalışmalarına devam etmektedir.

 

 


Sinan Akıllı (Araştırmacı)

Proje araştırmacısı olarak görev alan Doç. Dr. Sinan Akıllı, halen Kapadokya Üniversitesi Beşerî Bilimler Fakültesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Kültür Araştırmaları doktora programından 2005 yılında mezun olan Dr. Akıllı, kültür araştırmaları, kültür kuramları, popüler kültür, popüler edebiyat ve dijital kültürler gibi konularda uzmanlaşmış, yaklaşık son 10 yıllık dönemde ekoeleştiri, eleştirel hayvan çalışmaları ve posthümanizm konularında çalışmalar yapmıştır. Kapadokya Üniversitesi Çevreci Beşerî Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluşundan beri bu kurumda görev almaktadır. Dr. Akıllı aynı zamanda Kapadokya Üniversitesi Sürdürülebilirlik Komisyonunda üye olarak, Kapadokya Üniversitesi Yayınları bünyesinde de Çevreci Beşeri Bilimler Serisi ve Kültürel Çalışmalar Serisi editörü olarak görev yapmaktadır. 

 

 

 

 

 


Fatma Aykanat (Araştırmacı)

Proje araştırmacısı olarak görev alan Dr. Fatma Aykanat halen Kapadokya Üniversitesi, Beşerî Bilimler Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde doktor öğretim üyesidir. İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında bölüm birincisi olarak tamamladığı lisans eğitiminin ardından, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı yüksek lisans programında eğitim almış ve son olarak, yine Hacettepe Üniversitesi İngiliz Kültür Araştırmaları doktora programından doktora derecesini almıştır. Aykanat’ın doktora tez çalışması olan “The British Climate Change Fiction in the Age of the Anthropocene: Ecocritical Readings of J.G. Ballard’s The Drowned World, Maggie Gee’s The Ice People and Ian McEwan’s Solar” (Antroposen Çağı’nda İngiliz İklim Kurgu Romanı: J.G. Ballard’ın The Drowned World, Maggie Gee’nin The Ice People ve Ian McEwan’ın Solar Romanlarının Ekoeleştirel Okumaları) başlıklı tezi Antroposen kavramını edebiyat alanına uyarlayan Türkiye’deki ilk akademik tez çalışması olma özelliğine sahiptir. Aykanat’ın Çevreci Beşerî Bilimler alanında yoğunlaştığı konular arasında, ekoeleştiri, jeoeleştiri, posthümanist kuramlar, eleştirel bitki ve hayvan çalışmaları, eko-medya çalışmaları, maddeci ekoeleştiri, çevre estetiği, eko-felsefeler ve eko-psikoloji yer almaktadır. Halen doktora uzmanlığı paralelinde, bu alanları kapsayan konularda lisans ve yüksek lisans dersleri vermekte, çeşitli platformlarda yayınlar ve söyleşiler yapmakta olan Dr. Aykanat’ın çevreci beşerî bilimler dışındaki diğer ilgi ve çalışma alanları arasında ise edebiyat eleştirisi kuramları, kültür kuramları, sanat ve estetik kuramları, adaptasyon çalışmaları, dijital kültür ve yazın, çağdaş İngiliz romanı, bilim-kurgu ve özellikle de iklim-kurgu türleri sayılabilir. Aykanat halen Kapadokya Üniversitesi Sürdürülebilirlik Komisyonu Başkanlığı, Kapadokya Üniversitesi Çevreci Beşerî Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyeliği, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities (Ecocene: Kapadokya Çevreci Beşerî Bilimler Dergisi) dergisinin Kitap İncelemeleri Bölümü Editörlüğü görevlerini de yürütmektedir. 


 

Nurten Bayraktar (Araştırmacı & Proje Asistanı)

Proje araştırmacısı ve asistanı olarak görev alan Nurten Bayraktar, Kapadokya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde araştırma görevlisidir. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda eğitimine devam eden Bayraktar'ın akademik ilgi alanları arasında erken dönem yirminci yüzyıl İngiliz edebiyatı, posthümanizm, obje-odaklı ontolojiler ve bedensellik konuları yer alır.  Hacettepe Üniversitesi İngiliz Kültür Araştırmaları yüksek lisans programında tamamladığı tezinde Virginia Woolf'un romanlarında obje-insan ilişkilerini obje odaklı ontoloji bakış açısıyla inceledi. Bayraktar, Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities (Ecocene: Kapadokya Çevreci Beşerî Bilimler Dergisi) dergisinin sosyal medya yöneticisidir. Kültür, edebiyat ve çevre ilişkileri eksenindeki tartışmaları ele alan, posthümanizm çalışmalarını Türkçe literatürde çoğaltmayı amaçlayan PENTACLE (thepentacle.org) yazarlarındandır. 

 

 

 

 

 


Nüzhet Dalfes (Danışman)

Proje danışmanı olarak katkı sağlayan Prof. Dr. Nüzhet Dalfes, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü emekli öğretim üyesidir. Yaklaşık 42 yıldır iklim, paleoiklim ve iklim değişimi alanında çalışan Prof. Dr. Nüzhet Dalfes, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini İTÜ Jeofizik Bölümü’nde tamamladıktan sonra Rice Üniversitesi Uzay Fiziği ve Astronomi Bölümü’nde doktora derecesi aldı. İzleyen yıllarda Fransa’da Dinamik Meteoroloji Laboratuarı’nda ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde araştırıcı olarak çalıştı. 1990-1992 yılları arasında BÜ Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde doçent olarak bulundu ve iklimbilimin yanı sıra ekoloji alanında dersler vermeye başladı. İTÜ’de uzun yıllar bilişim ve yer bilimleriyle ilgi birimlerde yöneticilik yaptı. Aralık 2019’da emekli oldu. Şu anda, ağırlıklı olarak bölgesel iklim değişimi, ekosistem modelleme, ekolojide bilişim, dendroekoloji alanlarında çalışmalar yapmaktadır. R dilinin çeşitli alanlarda (ekoloji, arkeoloji, vs.) uygulamalarına yönelik gönüllü eğitim çalışmaları yürütmektedir. 2012 yılında beri Türkiye’de ‘yurttaş bilimine’ dayalı bir fenoloji gözlem ağını (TRFeno) ve ‘fenokamera’lardan oluşacak bir gözlem sistemini kurmaya çalışmaktadır. 1992-1996 ve 2003-2004 yılları arasında (müteveffa) Doğal Hayatı Koruma Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2020-2021’de Roots and Shoots Türkiye ’nin kurucu yönetim kurulunda yer aldı. Şu anda Ekoloji ve Evrim Biyoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.

 

 

 


Nuran Talu (Danışman)

Proje danışmanı olarak katkı sağlayan Dr. Nuran Talu; ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden şeref öğrencisi olarak 1979’da mezun oldu. 2004 yılında yüksek lisans ve 2007 yılında doktora eğitimini siyaset bilimi ve kamu yönetimi dalında tamamladı. 22 yıl kamu yönetimine doğa koruma ve iklim değişikliği ile mücadele alanlarında uzman ve yönetici olarak hizmet etti, bu süreçte OECD, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası gibi uluslararası kuruluşlarda Türkiye Cumhuriyeti’ni daimi pozisyonlarda temsil etti. TBMM’de Çevre Siyaseti başlıklı ilk kitabı 2004’de yayımlandı. 2. ve 3. kitaplarında Avrupa Birliği çevre politikalarını Türkiye açısından ulusal ve yerel boyutta sorguladı. Türkiye’de İklim Değişikliği Siyaseti başlıklı 4. kitabında iklim krizi ve siyaset arasındaki bağı küresel zeminde ve ülke deneyimleriyle tüm ayrıntılarıyla değerlendirdi.  Küresel Denge Derneği’nin başkanı olarak sivil toplum hareketini güçlendirmek ve Türkiye’de toplumun her kesiminin iklim mücadelesinde aktif olmaları için emek vermeye devam ediyor. En temel misyonu, iklim değişikliği ile mücadele politikalarının Türkiye’nin siyasi gündeminde hak ettiği yeri almasıdır.

 

 

 


Şulenur Bilgin (Çevirmen)

 

Proje ekibinde çevirmen olarak görev alan Şulenur Bilgin, 2021 yılında Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Aynı yıl içerisinde Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisans çalışmalarına başladı. Kapadokya Üniversitesi Yabancı Diller Birimi bünyesinde öğretim görevlisi olarak hazırlık öğrencilerine İngilizce dersleri veren Bilgin, şu anda tezi kapsamında posthümanizm ve eleştirel hayvan çalışmaları çerçevesinde insan ve hayvanlardan oluşan melez yaratıkları inceliyor. Çalışmaları ve ilgi alanları arasında ekoeleştiri, posthümanizm, insan ve hayvan çalışmaları, insan merkezcilik, iklim kurgu, eko distopya, bilim kurgu sıralanabilir.

 

 

 

 

 


Cenk Takım (Çevirmen)

 

Proje ekibinde çevirmen olarak görev alan Cenk Takım, Kapadokya Üniversitesi Yabancı Diller Birimi’nde öğretim görevlisidir. İklim Krizi Farkındalığı Veritabanı Projesi’nde proje çevirmeni olarak görev almıştır. Akdeniz Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans bölümünden 2019 yılında mezun olan Cenk Takım, 2018-2019 akademik yılında Santiago De Compostela (İspanya) Üniversitesinde Erasmus öğrenci değişim programına katılmıştır. Yüksek lisansına halen Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde devam etmektedir. Araştırma ve ilgi alanları arasında ekoeleştiri, posthümanizm ve distopya edebiyatı gibi konular bulunmaktadır. Distopya edebiyatında günümüz eko-kaygılarını inceleyen bir tez yazmaktadır. 

 

 

 

 

 


 

Buse Altun (Grafik tasarımcı) 

Grafik tasarımcı olarak proje ekibinde yer alan Buse Altun, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Programcılığı bölümlerinde 2015-2021 yılları arasında eğitim aldı. Serbest olarak etkinlik fotoğrafçılığı ve grafik tasarım çalışmaları yürütüyor. Hem profesyonel hem gönüllü olarak 2014 yılından beri sosyoekonomik açıdan kırılgan gruplarla (çocuk, kadın) ve mültecilerle sanat ve ekolojiyi buluşturan konularda sivil toplum çalışmaları içinde yer alıyor. Hak temelli sivil toplum kuruluşlarında, gönüllü, eğitmen ve kurum içi çalışan olarak görev alıyor. Altun, “İklim Krizi Farkındalığı Veritabanı Projesi”nde Türkçeleştirilen infografiklerin tasarımlarını gerçekleştirmiştir.